• HEVN-J : Hvem Er hVor Når - Java 

      Espeland, Sven Erik; Lien, Rolf; Olsen, Frode; Saghaug, Erik (Bachelor thesis, 2002)
      Videreutvikling av en eksisterende applikasjon som holder oversikt over ansatte i en stor bedrift. Dette blir gjort gjennom å lese innlagt informasjon fra en database. Denne informasjonen kan vises i en plattformuavhengig ...