• Versettelse av Asetek A/S 

      Høyem, Charlotte; Lindås, Christine; Olsen, Elida Sandes; Gjellan, Frida Hynne; Vidje, Nora (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med denne oppgaven er å foreta analyser av Asetek, for å deretter gjøre en verdivurdering av selskapet. Problemstillingen for oppgaven er å finne verdien til Asetek per 31.12.2020. Oppgavens oppbygging starter ...