• Dynamisk styring av maksimal tillat strøm for tog 

      Olsen, Bjørn Ivar (Master thesis, 2015)
      Målet med denne oppgaven er å evaluere og komme fram til en verdi for maksimal tillat strøm for tog uten strømbegrensning som kan brukes i EUs sentrale register for infrastruktur (RINF). Dette skal være i samsvar med krav ...