• PLED - Pentesting Lab Environment Database 

   Arnesen, Karoline Moe; Moen, Adrian Jacobsen; Olsen, Askil Amundøy (Bachelor thesis, 2019)
   PLED er en database med en tilhørende REST API som tilbyr virtuelle plattformer filer som er nødvendig å starte cyber sikkerhets scenarioer igjennom PEMA (Pentesting Exercise Management Application). PLED kan lagre et ...
  • PLED - Pentesting Lab Environment Database 

   Arnesen, Karoline Moe; Moen, Adrian Jacobsen; Olsen, Askil Amundøy (Bachelor thesis, 2019)
   PLED er en database med en tilhørende REST API som tilbyr virtuelle plattformer filer som er nødvendig å starte cyber sikkerhets scenarioer igjennom PEMA (Pentesting Exercise Management Application). PLED kan lagre et ...