• Universell utforming i to barnehager- Sammenlignende studie 

      Olsen, Anne Karen og Friestad, Liisa Onerva (Bachelor thesis, 2019)
      I dette prosjektet har vi sett på utforming av inngangsparti, garderobe og uteområdet i to forskjellige barnehagebygg, med tanke på universell utforming. den ene barnehagen vi har valgt til dette prosjektet er en barnehage ...