• Gode støtterom for aktivitetsbaserte arbeidplasser 

      Olsen, Andreas (Master thesis, 2017)
      Formålet med oppgaven er å bidra med empirisk forskning om utforming av støtterom i aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Forskningen skal brukes i FoU-prosjektet SMAP, som har som mål å lage en sertifisering av smarte, ...