• Ekspert i eget liv - Barnas erfaringer fra sykehuset 

      Holmedal, Marthine Bjelland; Olsbakk, Elin Flaa (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hvilke erfaringer barn har etter innleggelse i somatisk sykehus, og hva de ser på som viktig. Metode: Denne oppgaven er en systematisk litteraturstudie. Det ble søkt i fire ...