• 3D Simulering av pumpeturbinkarakteristikker 

   Olimstad, Grunde (Master thesis, 2009)
   I oppgaven har karakteristikkene for en pumpeturbin blitt simulert. Verktøyet for simuleringene har vært OpenFOAM. Griddene til simuleringene ble laget i Gambit og ble importert til OpenFOAM via fluent gridformat. Geometrien ...
  • Characteristics of reversible-pump turbines 

   Olimstad, Grunde (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:301, Doctoral thesis, 2012)
   The primary goal for this PhD project has been to investigate instability of reversiblepump turbines (RPTs) as a phenomenon and to find remedies to solve it. The instability occurs for turbines with s-shaped characteristics, ...
  • Investigation of unsteady flow in the vaneless gap between impeller and diffusor. 

   Strømme, Hans Kristian (Master thesis, 2016)
   I denne oppgaven er det undersøkt hvorvidt vibrasjoner i en vertikalsentrifugalpumpe stammer fra sekundærstrømninger i gapet mellom impellerog diffusor. En model av dette gapet ble laget ut fra arbeidstegninger overpumpen ...