• Treneratferd og utøvertilfredshet i orientering 

      Olaussen, Anders Felde (Bachelor thesis, 2019)
      I denne bacheloroppgaven undersøkes sammenhengen mellom treneratferd og utøvetilfredshet i orientering. Problemstillingen er: I hvilken grad er det en sammenheng mellom opplevd treneratferd og tilfredshet med personlig ...