• Muligheten for bruk av termisk energi i batteriproduksjon 

      Lyngstad, Anna Aurora Berthinussen; Olafsen, Oskar; Lorentsen, Sigrid Trøan (Bachelor thesis, 2022)
      Oppgaven går ut på å se på muligheten til å drifte en batterifabrikk på energi fra et CHP-anlegg som benytter biomasse som brensel. Det er funnet at for å produsere 5 GWh NMC333 batteri trengs det 73,6 GWh/år med energi, ...