• Frafall i ungdomsidretten 

      Okstad, Jørgen Kjesrud (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven handler om hvilke motiver ungdom har for å trene på treningssenter, og hvilke begrunnelser de har for frafallet i den organiserte idretten. Seks kvalitative intervjuer er foretatt av unge voksne som trener ...