• Jeg gleder meg til å være med deg 

   Oksnes, Karie Myklebust (Bachelor thesis, 2019)
   Relasjoner mellom lærer og elev er tematikken i denne oppgaven, og jeg søker svar på problemstillingen «Hva vektlegger enkelte lærere i arbeidet med å skape gode relasjoner til elevene?». I arbeidet med å besvare denne ...
  • Læreres møte med elever som viser utfordrende atferd 

   Oksnes, Karie Myklebust (Master thesis, 2021)
   Temaet for denne studien er utfordrende atferd, og formålet med studien er å få innsikt i læreres subjektive opplevelser og tanker rundt fenomenet utfordrende atferd. Ved å kartlegge og redegjøre for hvordan lærere forstår ...