• Standardsprang på vegnettet 

      Oen-Sivertsen, Grethe Marie (Master thesis, 2015)
      Gjennom UAG-arbeidet har det kommet frem at mange ulykker skjer der det er standardsprang på vegen. Et standardsprang kan ha mange former, men i denne oppgaven har en konsentrert seg om de standardsprangene der det er ...