• Reklamefilm for Gjøvik Olympiske Fjellhall 

      Solbakken, Tor Sellevold; Odlo, Sondre (Bachelor thesis, 2017)
      Vi har laget en reklamefilm som promoterer tre aktiviteter hos Gjøvik Olympiske Fjellhall. Denne oppgaven tar for seg forskning vi gjorde for å finne ut hvordan vi skulle produsere en reklamefilm rettet mot målgruppen ...