• High Performance Engine Design And Optimization 

      Nystog, Peder Loe (Master thesis, 2019)
      I denne master oppgaven er mulighetene for høy ytelses optimalisering av CRF250L mo- toren blitt studert. Ytelse og pa ̊litelighet har blitt forbedret gjennom a ̊ øke motorvolum til 305cm3 og optimalisere interne komponenter. ...