• Design av elektroflokkuleringsreaktor 

   Tennås, Haakon André Fivelstad; Nystad, Jørgen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne rapporten tar for seg prinsippene bak den elektrokjemiske prosessen, elektroflokkulering. Bakgrunnen for oppgaven var å studere renseeffekten og mulighetene for elektroflokkulering drevet av solkraft, som et rensetrinn ...
  • Parametric Generation of Polygonal Tree Models for Rendering on Tessellation-Enabled Hardware 

   Nystad, Jørgen (Master thesis, 2010)
   The main contribution of this thesis is a parametric method for generation of single-mesh polygonal tree models that follow natural rules as indicated by da Vinci in his notebooks. Following these rules allow for a relatively ...