• Semesteroppgave Entra ASA 

      Myhrsveen, Eirik Haugland; Nyrnes, Anders Quist (Bachelor thesis, 2019)
      Problemstillingen vår for denne semesteroppgaven var å finne kursmålet for Entra ASA. Problemstillingen blir løst ved benyttelse av offentlig tilgjengelig informasjon, og framgangsmåter vi har lært i andre fag innenfor ...