• Metabolic reprogramming supports the invasive phenotype in malignant melanoma 

   Bettum, Ingrid Johanne; Gorad, Saurabh Sayajirao; Barkovskaya, Anna; Pettersen, Solveig; Moestue, Siver Andreas; Vasiliauskaite, Kotryna; Tenstad, Ellen; Øyjord, Tove Ragnhild; Risa, Øystein; Nygaard, Vigdis; Mælandsmo, Gunhild; Prasmickaite, Lina (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Invasiveness is a hallmark of aggressive cancer like malignant melanoma, and factors involved in acquisition or maintenance of an invasive phenotype are attractive targets for therapy. We investigated melanoma phenotype ...
  • Utredning om forholdet mellom sørsamisk språk, kultur og næring 

   Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese (Research report, 2019)
   I denne studien har vi sett nærmere på og diskutert sammenhengene mellom sørsamisk språk, kultur og næring ved hjelp av fire kontrasterende caser, henholdsvis to forvaltningskommuner for språk med varierende fartstid (Snåsa ...