• Mentoring som lederutviklingsverktøy 

      Nygård, Karianne Horgen; Hagen, Grethe Eng (Bachelor thesis, 2017)
      Formålet med denne bacheloroppgaven er å få frem hva mentoring er og hvordan ledere kan benytte seg av dette som et lederutviklingsverktøy. Dette har vi forsøkt belyst ved å foreta intervjuer med 14 ulike ledere fra ulike ...