• Fotorealistiske bilder for objekt-gjennfinning 

      Nygård, Arve (Master thesis, 2016)
      Med basis i en database av 3d-modeller fra Princeton genererer vi et datasett med 2d-bilder som kan brukes til trening og testing av algoritmer for objekt-gjenfinning. Det resulterende datasettet samt rammeverket som ble ...