• Sosiale medier og demokratisering 

      Nygård, Andrea Berg (Bachelor thesis, 2020)
      På starten av 2010-tallet så man en rekke opprør i Midtøsten og Nord-Afrika. Disse opprørene fikk kallenavnet Den arabiske våren. Flere argumenterer for at sosiale medier hadde en stor påvirkningskraft i disse opprørene, ...