• Å forebygge vertikal smitte av HIV - en kompleks utfordring 

      Nyerrød, Karen Marie Østeng (Bachelor thesis, 2020)
      Introduksjon: Forente nasjoner (FN) har som ett av sine bærekraftsmål å forebygge nye tilfeller av HIV. Smitte fra mor til barn, vertikal smitte, er et av områdene som har fått særlig fokus. Gjennom organiserte programmer ...