• Effektivisering av prosjektledelse for vegprosjekter 

      Ntirandekura, Jules-Alfred (Master thesis, 2017)
      Denne masteroppgaven har som tittel «effektivisering av prosjektledelse for vegprosjekter». Det er allment kjent at veiprosjekter i Norge vanligvis tar lang tid fra planlegging til gjennomføring og ferdigstillelse. Tidligere ...