• Habitatkrav og habitattilgjengelighet for småblank: (Salmo salar), relikt laks i øvre Namsen 

   Norum, Ine Cecilie Jordalen (Master thesis, 2010)
   Den relikte laksen i øvre Namsen, småblank (Salmo salar), er vurdert som kritisk truet i den norske rødlista. Småblank gjennomfører hele livssyklusen i elva uten å vandre ut til havet, noe som gjør den unik i europeisk ...
  • Småblanken i Namsenvassdraget - faglig grunnlag for handlingsplan 

   Thorstad, Eva Bonsak; Berg, Ole Kristian; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Kjetil; Norum, Ine Cecilie Jordalen; Sandlund, Odd Terje; Saksgård, Laila M. (NINA rapport;660, Research report, 2011)
   Denne rapporten om småblanken i Namsenvassdraget gir en oppsummering av nåværende kunnskap om denne spesielle laksestammen. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som et faglig grunnlag for ...
  • Spatial and temporal genetic structure of a river-resident Atlantic salmon (Salmo salar) after millennia of isolation 

   Sandlund, Odd Terje; Karlsson, Sten; Thorstad, Eva Bonsak; Berg, Ole Kristian; Kent, Matthew Peter; Norum, Ine Cecilie Jordalen; Hindar, Kjetil (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The river-resident Salmo salar (“småblank”) has been isolated from other Atlantic salmon populations for 9,500 years in upper River Namsen, Norway. This is the only European Atlantic salmon population accomplishing its ...
  • Status for småblankbestanden i Namsen 

   Thorstad, Eva Bonsak; Hindar, Kjetil; Berg, Ole Kristian; Saksgård, Laila M.; Norum, Ine Cecilie Jordalen; Sandlund, Odd Terje; Hesthagen, Trygve H.; Lehn, Lars Ove (NINA Rapport;403, Research report, 2009)
   Småblanken, som finnes kun i Namsenvassdraget, er den eneste bestanden av ferskvannsstasjonær laks i Europa som lever hele livet i elva og ikke har vandringer til innsjøer. Her utredes status for bestanden basert på 1) ...