• Norske gründernettverk og deres effekt 

      Normann, Thomas (Master thesis, 2012)
      Nettverk er et begrep som stadig oftere blir brukt i medier og dagligtalen i Norge. Ens persons sosiale nettverk består av de mennesker han møter og har møtt: familie og venner, kollegaer og tidligere studiekamerater. Via ...