• Children's Perspectives on the Friendship Campaign BlimE! 

      Normandbo, Karoline (Master thesis, 2022)
      Formålet med denne masteroppgaven er å utforske hvordan barn og BlimE-kampanjen bidrar til pågående konstruksjoner av barndom, vennskap og ‘godt medborgerskap’. BlimE er en årlig vennskapskampanje i regi av NRK, som tar ...