• Male nest choice in the two-spotted goby (Pomatoschistus flavescens) 

      Norgaard, Trygve (Master thesis, 2019)
      Valg av reirplass er en viktig del av å optimere reproduktiv suksess for mange ovipare organismer. Å velge det optimale rede kan påvirke flere livshendelser. Hos tangkutlingene, Pomatoschistus flavescens, er størrelse på ...