• Installation of Anchors for Mooring System of Floating Wind Turbines 

      Nordvik, Silja Bergitte (Master thesis, 2019)
      Utvinning av havvind er dyrere enn vindkraft fra land, og dermed kan kostnadseffektiv og trygge marine operasjoner være avgjørende for å gjøre havvind konkurransedyktig. Hensikten med denne oppgaven er å se på den marine ...