• Dimensjonering av boligblokk 

      Gjendem, Kristian; Gjerdset, Torunn; Nordvik, Ingvild (Bachelor thesis, 2017)
      Ved dimensjonering av bæresystemet til en konstruksjon finnes det flere utførelsesmetoder, og som ingeniør står man overfor flere utfordringer i arbeidet med utarbeidelse av den mest hensiktsmessige løsningen. Oppgaven ...