• Digital Twin Modelling of High Voltage DC Generator 

      Nordvik, Hilde (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven er utført som en del av konsept- og teknologiutviklingen i første fase av ModHVDC-prosjektet. Prosjektet tar sikte på å utvikle en modulær HVDC-generator som samsvarer med det fremtidige strømnettet ...