• Den Digitale Tsunami 

      Nordvik, Andrea Kokkim (Bachelor thesis, 2019)
      Denne oppgaven undersøker potensielle estetiske kvaliteter ved den japanske manga- og animestilen som gjør til at den appellerer til vestlige tilskuere gjennom illustrasjoner fra fire utvalgte kunstnere fra den nettsamfunnet ...