• Identifikasjon av vindindusert dynamisk respons i Gjemnessundbrua 

      Nordtug, Jan Håvard (Master thesis, 2014)
      Denne oppgaven tar for seg den vindinduserte dynamiske responsen i Gjemnessundbrua. Dette gjøres først gjennom systemidentifikasjon ved å finne aktuelle egenfrekvenser og egenmoder. Disse finnes ved å analysere tidsserier ...