• Exploring OpenMP GPU-Offloading for the Lattice Boltzmann Method 

      Nordstrand, Håvard O. (Master thesis, 2023)
      Lattice-Boltzmann-metoden (LBM) er en av de populære numeriske metodene for simulering av både enkle og komplekse fluidsimuleringer innen numerisk fluiddynamikk (CFD). I dette arbeidet implementerer vi en enkel LVM ...