• Evaluering av miljøklassifiseringssystemer forbygninger 

      Nordseth, Randi (Master thesis, 2010)
      I dagens samfunn er det et stort fokus på klimautfordringer, og fokuset vil trolig øke også i fremtiden.Dette gir utfordringer for bygg- og anleggsnæringen, som møter stadig økende krav om energieffektivisering og redusering ...