• Softening and Melting Properties of Quartz 

      Nordnes, Elisabeth (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven beskriver en undersøkelse av smelteegenskaper til tre forskjellige kvartstyper, som brukes i silisiumproduksjon, og effekten kvartskvalitet kan ha på ovnens ytelse. Dette ble gjort ved å: • Måle ...