• Opplevde symptomer på ADHD, en begrensning for mestring? 

      Nordmo, Jorunn (Master thesis, 2022)
      Mestring har vist seg å være en viktig faktor når det kommer til både fysisk og psykisk helse hos oss mennesker. Flere styringsdokumenter trekker frem viktigheten av å mestre eget liv og evnen til å kunne håndtere ...