• Trafikksikkerhetseffekt av forsterket midtoppmerking 

      Nordli, Rune (Master thesis, 2015)
      I perioden 2002 2014 er 2559 personer drept i trafikkulykker i Norge. 1023 av disse er drept i møteulykker og 850 i utforkjøringsulykker. Beregninger viser samtidig at sannsynligheten for konflikt mellom møtende kjøretøy ...