• Historiebevissthet uttrykt gjennom svar på et spørreskjema 

      Nordli, Arnt (Master thesis, 2014)
      I denne teksten tar jeg utgangspunkt i et datamateriale, i form av en spørreundersøkelse, innsamlet ved NTNU. Undersøkelsen tok sikte på å finne ut av hva elever har ment er det morsomste og ...