• Et nytt progam for å dekonstruerer og forstå rasjonalitet 

      Nordland, Jon Tormod Rækken (Master thesis, 2012)
      Denne teksten forsøker å besvare spørsmålet: Hva er rasjonalitet? Rasjonalitet er et konsept som ikke tilstrekkelig er definert. I tillegg mistenkes det at rasjonalitet kan gies et konkret innhold, i form av kognitive ...