• Å utstille festival på museum 

      Nordhuus, Marthe Karlsen (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven undersøker hvordan Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk oppfyller sitt mandat med å lage en utstilling om festivalkultur og ser på hvilke strategier Rockheim bruker for å engasjere den ...