• Program feature impact on the treewidth of the RVSDG IR 

      Nordgaard, Sigve Sjømæling (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven undersøker vi effekten av programtrekk på trebredden (treewidth) til den Regionaliserte Verdi-Tilstands Avhengighetsgrafens (RVSDG) mellomrepresentasjon (Intermediate Representation). Vi ser på hvordan ...