• Beregningsmetoder for betongskall 

      Nordgården, Torger; Kirud, Ole Kristian (Master thesis, 2015)
      Hensikten med oppgaven er å presentere og vurdere beregningsmetoder for skallkonstruksjoner i betong. Oppgaven studerer klassisk teori for aksesymmetriske skall som sylinderskall, kuleskall og sirkulære plater, og presenterer ...