• Bjelke-søyle-forbindelser påkjent av statisk og dynamisk last 

      Båsen, Gjermund; Nordgård, Torger (Master thesis, 2014)
      Denne rapporten undersøker responsen av en tosidig bjelke-søyle-forbindelse utsatt for kvasi-statisk og dynamisk belastning. For kvasi-statisk respons av knutepunkt foreligger det endel tidligere arbeid, men det finnes ...