• Verdibasert relasjonsledelse i en målstyrt virkelighet 

      Nordgård, Kenneth (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn og hensikt: Denne masteren har til hensikt å avdekke sammenhengen mellom utøvd lederskap, og resultater på ulike nivå. Gjennom fokus på verdier, holdninger og relasjoner, både mellom voksne og elever, men også ...