• Analyse av varme- kjølesystemet ved Powerhouse Kjørbo 

      Nordang, Ivar Flugekvam (Master thesis, 2015)
      Powerhouse Kjørbo består av to sammenhengende, rehabiliterte kontorbygg på totalt 5 180 m2 ved Kjørboveien 18-20, i Sandvika. Byggene er rehabilitert til nullutslippsbygg (Zero Emission Building) og skal oppnå null netto ...