• Implementasjon og testing av en åpen bussprotokoll for armproteser 

      Nordal, Andreas (Master thesis, 2012)
      Proteseindustrien preges av inkompatible produkter og produsenter som utviklersine egne standarder. Samtidig er et internasjonalt forskningsmiljø(der NTNU er delaktig) i ferd med å utvikle en åpen bussprotokoll til bruk ...