• Hydro-Thermal Multi-Market Optimization 

      Nordén, Siri Hartvedt (Master thesis, 2019)
      Fundamental optimering av kraftsystemet er essensielt for å anskaffe korrekt beslutningsstøtte for investeringer og for optimal drift av kraftsystemet. Med en økt andel av ukontrollerbare energikilder og utfasing av kull ...