• Komplekse problemstillinger i allmennpraksis-en prevalensstudie 

   Johnsen, Tor Magne; Norberg, Børge Lønnebakke; Helgetun Krogh, Frode; Sigurdsson, Johann Agust; Getz, Linn Okkenhaug (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   BAKGRUNN Fastlegeordningen i Norge har vært en suksess, men ordningens bærekraft er svekket. Sommeren 2017 oppsto det såkalte Trønderopprøret blant fastleger som ønsket å analysere situasjonen. For å øke kunnskapen om ...
  • Suitability of Video Consultations During the COVID-19 Pandemic Lockdown: Cross-sectional Survey Among Norwegian General Practitioners 

   Johnsen, Tor Magne; Norberg, Børge Lønnebakke; Kristiansen, Eli; Zanaboni, Paolo; Austad, Bjarne; Helgetun Krogh, Frode; Getz, Linn Okkenhaug (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Background: The COVID-19 pandemic imposed an acute, sharp rise in the use of video consultations (VCs) by general practitioners (GPs) in Norway. Objective: This study aims to document GPs’ experiences with the large-scale ...