• Relokalisering av Bergens godshavn fra Dokken til Ågotnes 

      Nora Tjomsland Korbosli (Bachelor thesis, 2019)
      Denne studien utforsker mulige konsekvenser av relokalisering av Bergen godshavn til Ågotnes, sett i lys av teori om transport som en romformende faktor, nettverksteori, og retningslinjer for endringsarbeid. Oppgavens mål ...