• De munten van de heerlijkheid Megen (ca. 1350–1450 en 1583–1590) 

   Nissen, Theo; Benders, Jos (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We presenteren een geactualiseerd overzicht van de muntslag van de heerlijkheid Megen. Deze is in twee perioden te verdelen: ca. 1350-1450 en 1583-1590. Vermoedelijk was Willem IV (+ 1358) de eerste muntheer. Ondanks ...
  • Het muntprivilegie voor de stad Roermond van 17 december 1485 

   Benders, Jos; Nissen, Theo (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Een recent gevonden afschrift van het muntprivilege voor de stad Roermond uit 1485 bevestigt een eerder vermoeden over de daar geslagen munten. De daarvan nu bekende varianten worden representeerd.